Skaiaa-barnehage 2017

Søknadsfrist 1. oktober:

Søknad om barnehageplass

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger per år. Søknadsfristen for neste opptak er 1. oktober.

2017-09-01 Les mer

11.-12. mai:

Fotografering i barnehagen!

På torsdag 11.mai og fredag 12.mai, blir det fotografering for barna.  Dette er for de barna som har satt seg opp på liste som har hengt i gard...
2017-05-05 Les mer
Barn i aktivitet

Nå jobbes det med med årsplan for barnehageåret 2017-2018

Innspill til årsplan

2017-04-10 Les mer

Viktig informasjon til foreldrene:

Søkere til barnehageåret 2017-2018

Barnehageåret 2017-2018: Barn som allerede går i barnehagen dette året, får plass neste år! Noen har økt antall dager, og byttet til andre dage...
2017-03-20 Les mer
Skaiaa_barnehage_400x236

Nytt fra 2017

Vedtekter og retningslinjer

Kommunestyret har vedtatt nye vedtekter for barnehagen. Retningslinjer for opptak er også revidert.
2017-03-01 Les mer
matpause

barnehageåret 2017 -2018

Endret opphold i barnehagen

2017-01-12 Les mer
Skaiå barnehage

Litt om avdelingene i Skaiå barnehage

Her kan dere lese litt om hva som kjennetegner de ulike avdelingene i Skaiå barnehage.
2016-02-05 Les mer
Penger

økning i foreldrebetaling fra og med 01.01.17

Endret sats for foreldrebetaling

2016-12-27 Les mer
Iveland-kommune

Kommunestyrevedtak PS 71/16

Felles ledelse for barnehagene i Iveland

2016-12-27 Les mer
Vatnestrøm-oppvekstsenter-Bra

Utvidet ordning:

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

To nye nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetaling i barnehager ble vedtatt i statsråd våren 2015 og utvidet i 2016. 
2016-06-16 Les mer
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS