Skolefritidsordningen

Les gjerne mer om vårt sfo-tilbud på egen side om skolefritidsordningen samt i tjenestebeskrivelsen. Du finner link til aktuelle sider i denne artikkelen.
Søknaden sendes elektronisk via våre hjemmesider. 

Søknadsskjema / linker

Kontaktinformasjon