Samferdsel

Samferdsel

Sommervedlikehold av private veier:
Iveland kommune tilbyr en ordning der husstander med privat vei kan søke tilskudd fra kommunen. Eget søknadskjema (i høyre kolonne) må sendes inn senest 1. november hvert år der dokumenterte utgifter legges ved søknaden. Kommunestyret bevilger penger til ordningen i forbindelse med det årlige budsjettet.

For å kunne motta refusjon må vedtektene være oppfylt. Til og med 31. desember 2016 gjelder følgende:           

  1. Det kreves fast bosetting for at en vei skal være tilskuddsberettiget.
  2. Det kreves en egenandel på 200 m av hver fastboende oppsitter til en privat veg. Minste utbetalte tilskudd er kr 1 000,-.
  3. Veglengden avrundes til nærmeste 10 m
  4. Tilskuddets størrelse avgjøres hvert år av kommunestyrets fastsettelse av størrelsen på budsjettposten.
  5. Alt vedlikeholdsarbeid er tilskuddsberettiget (dette dokumenteres på skjemaet).
  6. Det søkes om tilskudd på eget søknadsskjema innen 1. november hvert år. Utbetalingen skjer på bakgrunn av dokumenterte utgifter på utført arbeid.

Vedtatt av kommunestyret 27.08.1996.

Brøyting og strøing:
Iveland kommune tilbyr en ordning med brøyting og strøing av private veier. Eget søknadsskjema (i høyre kolonne) må sendes kommunen innen 1. november hvert år.
Dersom du opplever utfordringer på hovedveiene som f.eks dårlig brøting kan man ringe 175.

Feil på veilys:
Feil på veilys meldes inn på egen nettside hos nettpartner.

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg