Knutepunkt Sørlandet - interkommunalt samarbeidsorgan for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked for mer enn 128.000 innbyggerne i regionen

Samarbeid over kommunegrensen

Knutepunkt Sørlandet:
Iveland kommune har vært med i Knutepunkt Sørlandet fra 1. januar 2006. Dette samarbeidsorganet innbefatter kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland. Formålsparagrafen til Knutepunkt Sørlandet:

KnpS skal samordne interkommunalt samarbeid mellom deltagerkommunene, og skal arbeide aktivt for å fremme tiltak som skaper effektive og gode løsninger for innbyggerne og næringslivet.

Samarbeid i Setesdal:
Iveland kommune samarbeider med kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle på viktige områder. IKT tjenester, brannvesen og renovasjon er eksempler på slike samarbeid.

Kontaktinformasjon

Ordfører Gro-Anita Mykjåland
958 21968

Rådmann Sten A Reisænen
918 59511

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg