Råd for eldre_808x335

Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede er opprettet av kommunestyret. Utvalget er lovpålagt og består av en leder, nestleder og tre medlem.

Rådet er et rådgivende organ og skal inn i alle saker som angår funksjonshemmede og eldre. Rådet kan ha observatørstatus med tale- og forslagsrett i ulike politiske utvalg. Rådet står fritt til å ta opp saker de ønsker innenfor mandatet.

Mandat / vedtekter:
Kommunestyret har vedtatt mandat og vedtekter for rådet. Dette finnes i tilknytning til denne artikkelen.

Overordnede saker:
Rådet bør gi råd om hvordan kommunen kan hindre at diskriminering skjer, jfr. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN-konvensjonen. Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker og ta del i:

  • Økonomiplanen og årsbudsjettet (kap. 8 i kommuneloven)
  • Kommunens samfunnsplan
  • Kommunal og regional planlegging (kap. 7-12 i plan- og bygningsloven)
  • Planprogram og konsekvensutredninger (kap. 4 og kap 14 i plan- og bygningsloven)
  • Boligprogram og reguleringssaker
  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren
  • Samhandlingsreformen
  • Andre relevante saksområder

I perioden 2015-2019 består utvalget av følgende medlemmer:

Navn: Funksjon: Telefon:
Anne Lise Chermiti  leder 379-69999
Grunde Aas nestleder 379-61722
Ragnhild Lilletveit    
May Britt Topland    
Odd Einar Ingebretsen    

Saksdokumentene vil bli publisert på denne siden. 

 

Kontaktinformasjon

Sekretær Bianka Gemballa
902-76700

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg