Ut i naturen

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er et kommunalt tilbud for mennesker med psykiske problemer og deres pårørende. Vi tilbyr individuelle støtte-og veiledningssamtaler på vårt kontor, fortrinnsvis etter henvisning fra fastlege. Vi tilbyr også samtaler i kombinasjon med gåturer.

Psykiatriske sykepleiere er faste medlemmer i Familieteamet sammen med helsesøstre og barnevernskonsulent.

Henvisning:

  • Til psykiatrisk sykepleier fortrinnsvis skriftlig fra fastlege eller v/direkte henvendelse.
  • Til familieteamet v/helsesøster ansvarlig for skolehelsetjenesten.

Tjenesten til psykiatrisk sykepleier er gratis.

Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema i høyre kolonne og under den enkelte tjenestebeskrivelse. Det er mulig å fylle ut på nett og lagre på egen pc, men søknadsskjemaet må likevel leveres til servicetorget på kommunehuset eller sendes per post til Iveland kommune, v/pleie- og omsorg, Frikstadveien 20, 4724 Iveland - grunnet personopplysninger. 

Kontaktinformasjon

Sykepleier med videreutdanning
i psykisk helsearbeid Anne Marie Mykland
Mandag - torsdag, 379 61230

Sykepleier Berit Marie Sandland
Tirsdag og fredag, samt
torsdag (partallsuker) 916-39360

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg