Ordførerklubbe

Politiske utvalg i Iveland kommune


Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen. De to andre sentrale utvalgene er formannskapet og tjenesteutvalget. Utvalgene er nærmere beskrevet under "Politikk".
Videre finnes det en rekke andre utvalg, nemnder og grupper som vil bli oppnevnt av kommunestyret høsten 2015.

Den politiske strukturen vises i figuren under samt i egen pdf-fil i høyre kolonne.

Politisk_org.kart_2015-2019.jpg

Kontaktinformasjon

Servicetorget
379 61200

Tilknyttede elementer

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg