Planlegging

Kom med dine innspill:

Planer til høring

Det er mulig å avgi høringsuttalelse til planer / saker som ligger ute til offentlig ettersyn. Benytt vårt elektroniske skjema.

Vi har for tiden to planer som er ute til offentlig ettersyn / høring.

Navn på plan: Høringsfrist: Les plan:  Høringsuttalelse:

 

Vatnestrøm industriområde - planforslag 12.05.2017 Omtale Meld inn her
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget 20.04.2017 Omtale Meld inn her 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg