Planlegging

Kom med dine innspill:

Planer til høring

Det er mulig å avgi høringsuttalelse til planer / saker som ligger ute til offentlig ettersyn. Benytt vårt elektroniske skjema.

Vi har for tiden to saker som ligger ute til offentlig ettersyn / høring.

Navn på plan: Høringsfrist: Les plan:  Høringsuttalelse:

 

Forskrift av jakt og fangst av bever 25.08.17 Høringsbrev med forskrift Send inn høring
Detaljregulering Birketveit 15.08.17 Plandokumenter Send inn høring 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg