Du er her: Hjem > Politikk > Ordfører
Ordfører Gro-Anita Mykjåland

Politisk ledelse i Iveland kommune

Ordfører

Gro Anita Mykjåland er ordfører i Iveland kommune i perioden 2015-2019. Hun representerer Senterpartiet.
Ordføreren har sin egen side der du vil finne en oversikt over ordførerens uke.

Ordførerens oppgaver:
Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at hun underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.
I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis hun ikke er valgt medlem.

Sig Tove Aasen er varaordfører i Iveland kommune i perioden 2015-2019. Hun representerer Arbeiderpartiet.
Varaordførerens oppgaver kan i henhold til kommunelovens bestemmelser oppsummeres slik: Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører i slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

Kontaktinformasjon

Ordfører Gro-Anita Mykjåland
958 21968
Varaordfører Sig Tove Aasen
971 34264

Tilknyttede elementer

Eksterne lenker

Tjenestebeskrivelser

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg