Iveland bygdeheim

En trygg alderdom

Iveland omsorgssenter

Iveland omsorgssenter tilbyr langtidsopphold, og har 14 sykehjemsplasser. Avdelingen har også fellesstue / spiseavdeling. Alle beboerne har sin primærkontakt.

Iveland omsorgssenter, langtidsavdelingen, tilbyr:

  • Tilpasset heldøgns individuell behandling, pleie og omsorg
  • Tilsynslege
  • Aktivitetsavdeling
  • Fotpleier og frisør
  • Tilbud om tannbehandling
  • Fysioterapi
  • Psykiatrisk sykepleietjeneste
  • Mat fra eget kjøkken
  • Fellesarrangementer
  • Syn- og hørselkontakt

Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema i høyre kolonne og under den enkelte tjenestebeskrivelse. Det er mulig å fylle ut på nett og lagre på egen pc, men søknadsskjemaet må likevel leveres til servicetorget på kommunehuset eller sendes per post til Iveland kommune, v/pleie- og omsorg, Frikstadveien 20, 4724 Iveland - grunnet personopplysninger. 

Ombygging:
Høsten 2015 startet vi ombygging av Iveland bygdeheim. Offisiell åpning fant sted tirsdag 7. februar 2017. Bilder og video på våre ulike plattformer. Det nye navnet på bygget er nå "Iveland omsorgssenter". På våre flickr sider kunne man følge utviklingen "uke for uke". 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg