Offentlig innsyn

Offentlig innsyn

Iveland kommune ønsker å fremstå som en åpen forvaltning der informasjon er tilgjengelig for våre innbyggere med unntak av opplysninger som i henhold til lovverket er unntatt offentlighet.

Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet, og skal mellom annet sikre at den enkelte får innsyn i hva myndighetene (kommunene) foretar seg. Iveland kommune praktiserer åpenhet i forvaltningen. Det vil si at vi gjør tilgjengelig saker og dokumenter for offentligheten med mindre de i hht lov eller personvernhensyn skal holdes tilbake.

Gjennom innsynsmodulen kan du søke etter / ha tilgang til:

  • Inn- og utgående post i kommunen
  • Ulike saker og dokumenter i kommunen (arkivverdig materiell)
  • Møteplan og saksliste til politiske utvalg
  • Søke etter politikere og deres verv i lokalpolitikken

Dersom du ikke finner det du søker, kan du kontakte servicetorget. 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg