Aakle skisse 2015

Felles regionalt næringsfond med Lillesand og Birkenes kommuner:

Næringsutvikling

Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner:
Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner har sammen med Aust-Agder fylkeskommune opprettet ett regionalt næringsfond. Fondet ble opprettet i 2008.
Vedtektene finner du i høyre kolonne. Søknader sendes inn via nettsidene til regionalforvaltning.

Iveland kommunes nærings- og tiltaksfond:
Fondet skal i utgangspunktet benyttes til tilrettelegging for næringslivet. Private bedrifter og etablerere anmodes om å søke via det interkommunale næringsfondet.
Vedtektene finner du i høyre kolonne.

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) innen landbruket:
Formålet med BU-midlene er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen tilknytning til landbruket bl.a. ved å:

  • Medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter (tiltak)
  • Fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette til næringsutvikling
  • Stimulere til rekruttering av begge kjønn i landbruket


 


 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg