Aakle-fasade

Næringsareal

Det er per januar 2015 begrenset med leieplass for næringsdrivende i det nye næringsbygget Åkle. Det er en forutsetning at leietakere er registrert som næringsdrivende, er mva pliktige og opererer innen handelsnæring. 
Vi har for tiden lite med tilgjengelige næringstomter i kommunen.

Næringssjefen kan gi oppdatert informasjon.

Kontaktinformasjon

Næringssjef Egil Mølland
908 75626

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg