Onsdag 24. mai:

Møte i Tjenesteutvalget

Tjenesteutvalget samles til nytt møte onsdag 24. mai kl. 15.00 (merk tiden).

Sakslista ser slik ut:

 • Søknad om regodkjenning av hjortehegn samt etablering av villsvinhegn
 • Fellingsavgifter
 • Kommunalt viltfond - fordeling av midler
 • Tildeling kvote hjort og bever, Iveland Viltlag
 • Orientering og vurdering om videreføring av boveiledertjeneste i Iveland kommune
 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister
 • Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen
 • Retningslinjer for skolebytte i Iveland
 • Søknad om salg av tilleggsjord fra gnr. 9 bnr. 1 til gnr. 9 bnr. 29. Dispensasjonssak.
 • Søknad om oppretting av matrikkelenhet, gnr. 36 bnr. 5. Dispensasjonssak.
 • Regulering Birketveit sentrum: Høring og offentlig ettersyn
 • Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann
 • Referatsaker

Saksdokumentene kommer denne gang kun i pdf grunnet overgang til nytt sak- og arkivsystem i disse dager.

 

Tjenesteutvalget 2015-2019_stort
Tjenesteutvalget i Iveland kommune 2015-2019

Kontaktinformasjon

Tjenesteutvalget v/sekretær
Egil Mølland, 908-75626

Tilknyttede elementer

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg