Informasjon om stillingene

De fire stillingene er som følger:

Iveland omsorgssenter:

  • 54,93% fast nattevaktstilling for sykepleier ved Iveland omsorgssenter f.o.m. 1. mai 2018
  • 42,25% fast nattevaktstilling for sykepleier ved Iveland omsorgssenter f.o.m 1. april 2018
  • 40,14% fast sykepleierstilling dag/kveld inkludert hver 3.helg f.o.m. 9. april 2018

Hjemmebaserte tjeneste

  •  18,78% fast stilling for sykepleier, hver tredje helg. Ledig f.o.m. den 9. april 2018


Les stillingsannonsen på webcruiter. Her finner du også kontaktinformasjon og søknadsskjema.