Informasjon

Det vil være et bredt og variert arbeidsfelt der samarbeid med skole og barnehage, helsestasjon, psykisk helse, pleie og omsorg og NAV blir viktig. Vi ønsker en positiv, selvstendig og initiativrik person som ønsker å bidra til dette i samarbeid med gode medarbeidere.

Les hele stillingsannonsen

Les mer om fysioterapi tilbudet i Iveland kommune

Kontaktinformasjon

  • Enhetsleder Helse og velferd, Gyro Heia, 917-17521
  • Avdelingsleder Helse og velferd, Kåre Gjermund Dale, 908-83570