Felleskontor med Evje og Hornnes kommune

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er et felleskontor for Iveland og Evje og Hornnes kommune. Her kan du søke råd og veiledning hos jordbrukssjef eller skogbrukssjef. Landbrukskontoret administrerer jord-, konsesjons- og en rekke andre lov- og regelverk, samt produksjonstilskuddet (august og januar), avløserordningen m.fl. En del saker kan avgjøres administrativt mens andre tyngre saker går til teknisk utvalg.

Så langt Landbruksksontoret har kapasitet drives også rådgivning, planlegging og gjennomføring av større prosjekter innen landbruket. Kontoret har flere interessante rapporter fra lokale prosjekt for deg som vil starte med noe innen jord-, skog- eller utmark. Ta kontakt for nærmere informasjon om Landbrukskontoret og hva de kan stå til tjeneste med.

Viltforvaltning:
Spørsmål om viltforvaltning generelt og jakttider rettes til skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal.

Skadede dyr:
Ser du skadede, skadegjørende eller for eksempel påkjørte dyr, ta kontakt med Iveland Viltlag v/ Knut Gunnar Solberg, tlf: 481 07980.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg