Lag og foreninger i Iveland

Navn på forening Kontaktperson Telefon Merknad
Idrett:      
Iveland idrettslag *) Arnulf Bærheim 908 78305 Hjemmeside
Iveland idrettslag - idrettsskolen Arnulf Bærheim 908 78305 Informasjon
Iveland skytterlag Knut Ivar Mjåland 906 90575 Hjemmeside
Paintballklubben Siv Roland 969 92020 Lite aktivitet
       
Musikk/kor:      
Iveland Hornorkester Kjell Øina 934 52168  
       
Kristne aktiviteter:      
Iveland bedehus **) Kristen Katerås 472 44454 Hjemmeside
Fredagsklubb (fra 5. klasse) Sondre Birkeland 900 73191  
Røverungene (1.-7.klasse) Helene Hauan 906 60927 Uten aktivitet
Mekkeklubben FIX (fra 8.klasse) Øyvind Honnemyr 908 50277  
Dansegruppa NON-STOP Linn Cecilie Kåsine    
Iveland barnekor (EKKO) Yvonne Landås 954 59531 Fra 4 år
       
Andre organisasjoner:      
Iveland ungdomsklubb (kommune)
Moonlight Iveland
Kulturkontoret
Anja Skaiaa (leder)
901 17842
959 88330
Hjemmeside
Hjemmeside
Iveland ungdomslag Kaja Honnemyr 478 55951  
Vatnestrøm 4H Marit Fjordheim 901 34085 Har pause
DNT Sør avd. Setesdal Send mail 381 20750  
Iveland maleklubb Anne S Grosås 911 23062 Har pause
Iveland mållag Marit Fjordheim 901 34085  
Iveland og Vegusdal museumslag Aslak Fjermedal 37961707  
Iveland tolleknivlag Finn Tore Homme 913 81617  
Skaiå velforening Linda Johnsen 952 07683  
Vatnestrøm grendelag Nina S. Askekjær 412 84374 Hjemmeside
Frigstad og Ljosland grendelag Liv Eieland 379 62622  
Iveland viltlag

Knut Gunnar Solberg

481 07980 Hjemmeside
Iveland bondelag John Øina 917 45394  
Iveland skogeigarlag Terje Møkjåland 901 89029  
Iveland frivilligsentral Daglig leder 379 62610 Hjemmeside
Unge Eldre (Bestestaua) Rolf A Christensen 379 62743  
Iveland fiskelag Per Belland 379 62633  
Ogge fiskelag Helge Lunden 958 19210  
Otra fiskelag Jon Løyland 906 25194 Hjemmeside
Ivelandstaua Elin Glastad 996 13012  

Merknader:
- *) Iveland idrettslag driver følgende aktiviteter: Fotball, friidrett, ski, sykkel og idrettskole. Videre driver idrettslaget følgende aktiviteter på Vatnestrøm grendehus pr november 2015: Barnetrening (fra 6 år), sirkeltrening / styrketrening og volleyball (fra 18 år).
- **) Iveland bedehus driver flere aktiviteter for store og små (fredagsklubb, søndagsskole, "fikse"-klubb etc.)

 

Kontaktinformasjon