Informasjon om tilbudet

Det er inngått en avtale mellom kommunene Vennesla og Iveland i forbindelse med kulturskole-tilbudet fra august 2018. Fra kommunens side vil piano-undervisning blir prioritert, men barn og ungdom i Iveland har mulighet til å søke på samtlige tilbud som Vennesla kulturskole tilbyr. 

Fremdriftsplan:

  • Gå inn på Vennesla kulturskole sin hjemmeside. Her finner du en oversikt over alle tilbud i kulturskolen
  • Registrer din søknad - velg «Innlogging Speedadmin» nederst i høyre kolonne
  • Søk om plass innen 15. mai

I siste halvdel av mai måned vil søkerne få nærmere beskjed om gjennomføringen av tilbudene fra august 2018. 

Informasjonsfolder (pdf)

Linker


 

Kontaktinformasjon