Koordinerende enhet

Individuell plan og koordinator

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
Nasjonal helse- og omsorgsplan sier at enheten i kommunen skal:

  • Sørge for at tjenester ses i sammenheng
  • Sikre kontinuitet i tjenesteytingen
  • Bidra til at tjenesteyterne samarbeider om planlegging og organisering av tilbudene
  • Tilrettelegge for brukermedvirkning
     

Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema i høyre kolonne og under den enkelte tjenestebeskrivelse. Det er mulig å fylle ut på nett og lagre på egen pc, men søknadsskjemaet må likevel leveres til servicetorget på kommunehuset eller sendes per post til Iveland kommune, v/pleie- og omsorg, Frikstadveien 20, 4724 Iveland - grunnet personopplysninger. 

Kontaktinformasjon

Konst pleie- og omsorgsleder
Bianka Gemballa 902 76700

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg