Kontrollutvalget skal drive tilsyn og kontroll av forvaltningen i kommunen

Tilsyn med den kommunale forvaltningen

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

I perioden 2015-2019 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Lars Arnfinn Flatelid (leder) Frp 1. Evelyn M. Honnemyr (Sp)
Karl Inge G Thomassen (nestleder) Krf 2. Aslak Øyna (Krf)
Kristin Skaiaa (Sp) Sp  

Lise Ranestad Mitander har permisjon fra kontrollutvalget frem til august 2017.

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i kommunene Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Vi legger ut møtebøkene fra det siste året. Kontakt daglig leder dersom du ønsker tilgang til eldre dokument.
 

Møtedato: Møteinnkalling: Møtebok:
06.06.2017 Innkalling Møtebok
23.05.2017 Innkalling Møtebok
15.02.2017 Innkalling Møtebok
16.11.2016 Innkalling Møtebok
21.09.2016 Innkalling Møtebok
13.06.2016 Innkalling Møtebok
25.05.2016 Innkalling Møtebok
06.04.2016 Innkalling Møtebok
22.02.2016 Innkalling MøtebokKontaktinformasjon

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen
(sekretær) 975 10298

Eksterne lenker

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg