Du er her: Hjem > Politikk > Kommunestyret
Kommunestyret 2015-2019_mellom

Kommunestyret

Arbeidsområde og myndighet:
I henhold til kommunelovens paragraf 6 må alle kommuner ha et kommunestyre som er direkte valgt av innbyggerne. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til rådmannen. Kommunestyret delegerer myndighet til andre politiske organ eller til rådmannen slik de finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift tilsier.
En del overordnede saker kan ikke delegeres fra kommunestyret til andre organ. Dette gjelder bl.a. behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding, kommuneplan m.v.

Arbeidsform:
Kommunestyrets arbeidsform er tilnærmet utfyllende beskrevet i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører. Iveland kommunestyre består av 17 representanter.

I perioden 2015-2019 består kommunestyret av følgende personer:

Navn Parti Varamedlem

 

Gro-Anita Mykjåland (ordfører) Sp 1. Hans Ivar Eieland (Sp)
Berit Hauan Ståhl Sp 2. Håvard Tveit (Sp)
Øyvind Skaiaa Sp 3. Ole E. Honnemyr (Sp)
Øyvind Honnemyr Sp  
John Øina Sp  
Sig Tove Aasen (varaordfører) Ap 1. Bjørg Nygård (Ap)
Kari Bergskås Ap 2. John O Vetrhus (Ap)
Øystein Kydland Ap  
Odd Håvard Dahle V 1. Ole A Mykland (V)
Øyvind Røinås Frp 1. Ole M Hauge (Frp)
Brynjulf Aagesen Krf 1. Daniel G Hillestad (Krf)
Audhild Bærheim Krf 2. Terje Møkjåland (Krf)
Tor Håkon Thomassen Krf 3. Sidsel Frafjord (Krf)
Svein Hillestad Krf  
Karl Inge G Thomassen Krf
Sondre Birkeland Krf
May Britt Topland H 1. Kjetil Lee Vidnes (H)

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg