Kommunereformen - tekst

Kommunereformen

Dette er Iveland kommunes egen side om kommunereformen. Her ønsker vi å orientere om kommunereformen generelt, og arbeidet med denne i Iveland spesielt.

Prosessen i Iveland startet formelt ved at kommunestyret i møte den 6. november 2014 vedtok å igangsette et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Kommunestyret satte foten ned for dette mulige samarbeidet 10. september 2015. En mulig sammenslåing med Vennesla kommune ble deretter utredet. Kommunereform-prosessen ble avsluttet med et endelig vedtak i kommunestyret 22. juni 2016, der man med 15 mot 2 stemmer vedtok å fortsette som selvstendig kommune.

Status 4. juli 2016:
Tabellen under inneholder en oversikt over aktiviteter og hendelser som har funnet sted gjennom prosessen fra dag 1.
For Ivelands del ble en felles kommunestruktur i Kristiansandregionen skrinlagt i september 2015. Noen av de "viktigste" dokumentene er gjort rede for i strekpunktene under.

  • Kommunestyret sitt endelige vedtak fra 22. juni 2016 (pdf
  • Intensjonsavtalen mellom Vennesla og Iveland kommuner (pdf)
  • Rapport som sier litt om Iveland som selvstendig kommune (pdf) - revidert 26. mai 2016
  • Kommunestyret behandlet sak om mulig sammenslåing med Vennesla torsdag 17. mars 2016, med følgende vedtak (pdf)
  • Rapporten om "Iveland kommune som selvstendig kommune" ble revidert i samarbeid mellom samtlige parti i kommunen, og basert på samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om nytt inntektssystem. 
  • Felles informasjonsavis for Vennesla og Iveland ble sendt ut torsdag 14. april 2016 (les den her)
  • Ekstrautgave av bygdebrevet ble sendt ut torsdag 14. april 2016 (les det her). Oppdatert informasjon finnes i revidert rapport pr 26. mai 2016. 
  • Folkeavstemningen ble avholdt mandag 6. juni. 77% sa nei til kommunesammenslåing, 21% sa ja.​
 
Presentasjoner fra folkemøte 30. mai 2016
Prosessveileder hos fylkesmannen Dag Petter Sødal (pdf) Rådmannens presetasjon (inntektsprognoser (pdf)) Kommunelegenes oppsummering (pdf)

 
Aktivitet / hendelse / logg: Dato:
Kommunestyret sier NEI til kommunesammenslåing (pdf)
Vedtak og brev til fylkesmannen i Agder
22.06.16
Ivelendingene sa NEI til kommunesammenslåing (fvn.no) 06.06.16
Velkommen til folkemøte 30. mai  27.05.16
Rapport om innbyggerundersøkelsen (Opinion AS) 12.05.16
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen (fvn.no) 12.05.16
Liten interesse for kommunesammenslåing i Vennesla (fvn.no) 14.04.16
Informasjonsavis om intensjonsavtalen mellom kommunene 13.04.16
150 på folkemøte, tommelen ned for sammenslåing (fvn.no) 11.04.16
Ekstrautgave av bygdebrevet, fokus på 0-alternativet (pdf) 08.04.16
Vedtak fra kommunestyret (pdf) 17.03.16
Kommunestyret sa JA til folkeavstemming (fvn.no) 17.03.16
Iveland - vil dere? Hovedsak i Vennesla Tidende (ab.) 11.03.16
Iveland kommune som egen kommune - utredning (pdf)
- revidert 26. mai 2016
11.03.16 / 03.06.16
Intensjonsavtale underskrevet:      VT     NRK-Sørlandet    fvn.no    08.03.16
Intensjonsavtale Vennesla og Iveland - underskrevet (pdf) 08.03.16
Takker nei til Indre Agder (NRK-Sørlandet) 05.02.16
Storsamling på Evje (fvn.no - abonnement) 02.02.16
Samtaler på Evje (fvn.no - abonnement) 26.01.16
Ønsker Iveland som del av Indre Agder (fvn.no - abonnement) 22.01.16
Middag og samtaler med Vennesla (VT - abonnement) 21.01.16
Middag og samtaler med Vennesla (fvn.no - abonnement) 19.01.16
Varaordfører lanserer nytt forslag (fvn.no - abonnement)  19.01.16
Hyppige møter om kommunesammenslåing (VT - abonnement) 05.01.16
Enighet om intensjonsavtale (fvn.no - abonnement) 05.01.16
Iveland og Vennesla skal i samtaler (fvn.no - abonnement) 15.12.15
Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur (utsatt sak fra 22.10.15). Saksutredning og vedtak fra Iveland kommunestyre 10.12.15
Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur:
Saksprotokoll fra Iveland kommunestyre
22.10.15
Saksprotokoll fra Iveland kommunestyre  10.09.15
Saksprotokoll fra Iveland formannskap 01.09.15
Rådmannen sin saksutredning om storkommune 19.08.15
Iveland kommune åpen for storkommune (fvn.no - abonnement) 29.07.15
Utredningsgruppa sin endelige rapport  26.06.15
Informasjonsmøte om kommunereformen:
Tirsdag 16. juni kl. 19.00 i kommunestyresalen.
16.06.15
Utredningsgruppa la fram sin foreløpige rapport for et felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet torsdag 28. mai. To sentrale presentasjoner fra møte ligger vedlagt.
- Utfordringsbildet frem mot 2040
- Presentasjon av aktuelle modeller
28.05.15
Knutepunkt Sørlandet med nye nettsider og fokus på kommunereformen Mars 2015
Mer makt til kommunene - Stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene ifm kommunereformen 20.03.15
Inviterer til utredning med Vennesla (fvn.no - abonnement) 17.03.15
Utredningsarbeidet i KnpS igang  21.01.15
Frykter å bli en utkant (fvn.no - abonnement) 20.01.15
Ekspertutvalget for kommunereformen sin sluttrapport 01.12.14
Felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet 13.11.14
Kommunereformen - mandat fra kommunestyret 06.11.14

 

Kontaktinformasjon

Ordfører Gro-Anita Mykjåland
958-21968

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg