Du er her: Hjem > Planer > Kommuneplan
Alle kommuner må ha en kommuneplan

Strategisk styringsverktøy

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.
Kommuneplanen, samfunnsdelen, ble vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014. 

Kommuneplan

Strategisk plan: Vedtatt:
Kommuneplan, samfunnsdel mot år 2026 Kommunestyret 09.10.2014
Kommuneplan for Iveland kommune, arealdel - Iveland mot år 2020 Kommunestyret 01.06.2011
Kommuneplan for Iveland kommune, arealdel - tekstdel   

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg