Politiske saksdokumenter

Saksdokumentene til kommunestyret, formannskap og tjenesteutvalget er alltid tilgjengelig på våre hjemmesider 5-8 dager før aktuelt møte tar til. Av den grunn er det enkelt for våre innbyggere å følge den politiske diskusjonen og fremdriften i saker som kan være av interesse.

Saksdokumentene finner du i innsynsmodulen.

Du må gjerne skrive et innlegg / en tilbakemelding vedrørende de politiske sakene som skal til behandling. Ved å benytte skjemaet under vil din melding bli sendt til postmottak. Benytt gjerne andre medier/metoder (facebook, mail etc.) ved andre henvendelser.

Postliste

Vi legger ut postliste inntil fem dager per uke. Det er mulig å be om innsyn i dokumentene. Kontakt servicetorget eller organisasjonssjef  for ytterligere informasjon. 

Du finner postlista i innsynsmodulen.
 

Kontaktinformasjon