Et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut og sykepleier/hjelpepleier gjennomfører en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du syns er viktig for å mestre i din hverdag. Målene du har satt deg vil være utgangspunkt for rehabiliteringen. Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine. Intensiteten avtar i takt med at du forbedrer din funksjon.

Hvem er vi?
Et tverrfaglig team som består av sykepleier, hjelpepleier og fysioterapeut. 

Hva kan du forvente av oss?
Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå målene jobber vi tett sammen i en periode på fire uker. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis. 

Hva forventer vi av deg?
Du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?
Deg som har hatt et funksjonsfall og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen. Tilbudet er også aktuelt for deg som nylig er skrevet ut fra sykehus og har et økt behov for hjelp til hverdagsaktiviteter, eller for deg som søker nye eller ønsker å øke sine tjenester hos hjemmesykepleien.

Eksempler på ting å trene på:

  • Gå i trappen for å hente avisen eller komme seg mellom to eetasjer
  • Dusje selv
  • Tilberede måltider ved kjøkkenbenken 
  • Kle på deg 
  • Handle varer i butikken 
  • Delta i sosiale aktiviteter eller hobbyer som er viktige for deg

Hvordan søker du?
For å søke om hverdagsrehabilitering bruker du skjemaet «Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester». Kryss av på punktet «Opplæring daglige gjøremål» (dette punktet finner du på side to, under punktet andre tiltak). Ved spørsmål om utfylling av skjemaet ta kontakt med Bianka Gembella, tlf: 975-26080.