Hjemmetjenesten; trygghet i eget hjem

Et trygt alternativ

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er en praktisk bistand i hjemmet. Dette innebærer bl.a. følgende oppgaver:

 • Matlaging (tørrmat og evt oppvarming av middag)
 • Nødvendig rengjøring av rom som daglig er i bruk
 • Hjelp til sengeskift
 • Vask av tøy/ nødvendig etterbehandling
 • Vask av vinduer
 • Evt hjelp til handling/bestille matvarer ved spesielle behov
 • Andre oppgaver etter avtale

Hjemmetjenesten kan ikke bistå med følgende oppgaver:

 • Kjøring til andre formål enn handling av matvarer
 • Hagearbeid eller annet utearbeid
 • Rydding eller rengjøring av rom i huset som til daglig ikke er i bruk
 • Bake brød eller andre store matlagingsoppgaver
 • Hjemmehjelp innvilges etter søknad, og vurderes individuelt. Det er brukerens behov som avgjør hvor mye hjelp som tildeles.

Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema i høyre kolonne og under den enkelte tjenestebeskrivelse. Det er mulig å fylle ut på nett og lagre på egen pc, men søknadsskjemaet må likevel leveres til servicetorget på kommunehuset eller sendes per post til Iveland kommune, v/pleie- og omsorg, Frikstadveien 20, 4724 Iveland - grunnet personopplysninger. 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg