Trygghet på helsestasjonen - illustrasjon

Helsestasjonen

Kommunens helsestasjon er et gratis tilbud til alle småbarnsfamilier. På helsestasjonen arbeider to helsesøstre, lege og sekretær. Fysioterapeut er knyttet til helsestasjonstilbudet.

Helsestasjonen skal i følge lover og forskrifter drive forebyggende helsearbeid blant barn - og fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse og trivsel.

Helsestasjonslegen kan henvise barn til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse eller behandling.

Det føres journal om barnets vekst og utvikling.

Ved helseopplysning, rådgivning og veiledning skal helsestasjonen møte den enkelte families behov på best mulig måte. Hele familiens trivsel er viktig for at barna har det bra.

Helsesøster er tilstedet mandag, onsdag og torsdag.

Tverrfaglig samarbeid i Familieteamet:
Vi ser verdien av å samarbeide tverrfaglig for å imøtekomme familienes utfordringer i ulike faser i livet. Familieteamet består av helsesøster med ansvarsområde 0-6 år, helsesøster med ansvarsområde 1.- 10. klasse, barnevernskonsulent, psykiatriske sykepleiere og sekretær. Andre samarbeidsparter, som for eksempel lege, kan trekkes inn.

Dere foreldre og foresatte er velkommen til å ta kontakt med oss i Familieteamet for veiledning i situasjoner der dere er bekymret for barns psyko-sosiale helse og trivsel. Det kan være barns reaksjoner på - skilsmisse, - sykdom i familien, - mistanke om vold og overgrep, - eller andre situasjoner eller opplevelser som gjør barn utrygge.

Teamet kan også gi personalet i barnehage og skole veiledning – anonymt eller etter foresattes samtykke. Familieteamet møtes fast hver andre uke. Du / dere er velkommen til å legge fram deres situasjon – for i fellesskap finne en vei videre.

Åpningstid på helsestasjonen for barn 0 – 6 år:
Annenhver tirsdag – partallsuker, hver onsdag og torsdag, kl. 08.00 – 15.30.

Helsestasjonens program:

 • Nyfødt: Hjemmebesøk av helsesøster
 • 6 – 8 uker: Legeundersøkelse. Samtale og veiledning av helsesøster
 • 3 mnd.: Vaksinasjon ,samtale og veiledning av helsesøster
 • 5 mnd.: Vaksinasjon, samtale og veiledning av helsesøster
 • 6 mnd.: Legeundersøkelse. Samtale og veiledning av helsesøster
 • 4 – 6 mnd.: Fysioterapivurdering og veiledning i gruppe
 • 8 mnd.: Samtale og veiledning av helsesøster
 • 10 mnd.: Samtale og veiledning av helsesøster1 år: Legeundersøkelse. Vaksinasjon, samtale og veiledning av helsesøster
 • 15 mnd.: Vaksinasjon. Samtale og veiledning av helsesøster
 • 2 år: Legeundersøkelse. Samtale og veiledning av helsesøster
 • 4 år: Samtale og veiledning av helsesøster

Programmet bygger på anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet. Konsultasjonene kan være enkeltvis eller i mindre grupper. Helsesøster har ansvaret for å gi ny timeavtale.

Åpen helsestasjon:
Et uformelt treffpunkt for nybakte foreldre. Vi treffes på helsestasjonen torsdag i partallsuker mellom kl. 10.30-13.00.

Årskulls-treff:
I løpet av barnets to første leveår inviteres foreldre / foresatte til undervisning om aktuelle tema – ca. 4 ganger pr. år.

Skolehelsetjenesten:
Skolehelsetjenesten ivaretas av sykepleier Berit Marie Sandland. Hun treffes mandag og onsdag i partallsuker og torsdag i oddetallsuker.


 

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg