Du er her: Hjem > Helse og omsorg
Hender holder rundt ei hånd

Helse og omsorg - vi kan hjelpe deg

Alle kommuner skal sørge for at alle som bor og oppholder seg i kommunen får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. De statlige myndighetene har ansvar for de økonomiske rammene og regelverket for tjenestene, og skal også drive tilsyn og kontroll.
Iveland kommunes tjenestetilbud omfatter helsefremmende og forebyggende virksomhet samt ulike helse- og omsorgstilbud. Dette inkluderer helsestasjonstjenester, barnevern, legetjenester, pleie- og omsorg og rehabiliteringstilbud. Helse- og omsorgstjenester ytes ut fra den enkelte brukers individuelle behov. Noen tilbud er åpne og tilgjengelig for alle, mens andre tilbud må det søkes om. Mer informasjon om hvilke tjenester dette gjelder og hvordan søknader behandles finnes annet sted på disse sidene.

Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema for de fleste tjenestene i høyre kolonne og under den enkelte tjenestebeskrivelse. Det er mulig å fylle ut på nett og lagre på egen pc, men søknadsskjemaet må likevel leveres til servicetorget på kommunehuset eller sendes per post til Iveland kommune, v/pleie- og omsorg, Frikstadveien 20, 4724 Iveland - grunnet personopplysninger. 

SeniorPortalene:
Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Visjonen og tanken bak seniorportalene er Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1, og dens formål som lyder: 
“Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”

SeniorPortalen inneholder følgende underportaler:

  • SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?   
  • FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?
  • ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 
  • SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde? 

Vern for eldre:
Vern-for-eldre.jpgVern for eldre har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å drifte råd- og veiledningstelefonen: Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret. Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg