Åtte kommuner i Aust-Agder har inngått et samarbeid med KilandSenteret gjennom prosjektet "FUN 365". Her tilbys det opplevelser til barn, ungdom og familier; helt gratis!

Tilbudene som er tilgjengelig strekker seg fra 15. september og frem til 5. oktober. To av tilbudene er fyr-camp i skolens høstferie. Utover høsten vil fem nye tilbud for familier legges ut. Samtlige tilbud krever påmelding, men vil være helt gratis for de som får plass.
Ytterligere informasjon i tilknytning til denne artikkelen og på vår fellesside om "FUN 365". Påmelding sendes rådgiver Bente Voreland.