Ivelandshallen-best_808x335

Andre kultursaker

Kulturpris:
Iveland kommune deler ut kulturpris hvert annet år. Prisen skal gå til enkeltpersoner eller foreninger som på en særskilt måte har gjort en innsats for kulturlivet. Kulturprisen er på kr. 7.000,- samt en gave til en verdi av kr. 1.000,-. Innspill til kandidater er ønskelig. Tjenesteutvalget bestemmer hvem som blir tildelt kulturprisen.
Tidligere vinnere:

1996: Torkell Fjermedal 1998: Salve Øina 2000: Gjermund Frøysaa
2002: Ivar Mjåland 2004: Karen Bakken 2006: Olaf Engestøl sr
2008: Anders Tveit 2010: Karstein Lie 2012: Margaret A Beresford
2014: Jorunn Budalshei 2016: Iveland skolekorps 2018: ?


Ungdommens kulturmønstring:
Vennesla og Iveland samarbeider om et felles arrangement i Kulturhuset i Vennesla i februar hvert år. Påmelding skjer via ukm.no sine nettsider fra medio desember, ca 1,5 mnd før selve mønstringen. UKM er for all ungdom mellom 10-20 år.

Ivelandshallen:
Idrettshallen ligger sentralt på Birketveit. Lag og foreninger fra Iveland kan benytte den gratis dersom de stiller opp på vaktmesterkurs hvert annet år. Andre må betale leie ut i fra gjeldende satser. All forespørsel om leie rettes til kulturleder. Det finnes noe mer informasjon under tjenestebeskrivelsen "Ivelandshallen". Oppdatert timeplan finner du i høyre kolonne.

Kultursko:
Hvert annet år blir det arrangert en kunstkonkurranse der Ivelendinger kan levere inn kunstverk som blir vurdert av en jury oppnevnt av levekårsutvalget. En klasse over 18 år og en klasse under 18 år. Vinneren i hver klasse mottar en "kultursko" og blomster. Hederlig omtale kan tildeles til andre bidrag.

Kino:
En gang i måneden får vi besøk av bygdekinoen. De viser en barnefilm kl. 18.00 og en ungdoms-voksenfilm kl. 20.00. Filmkveldene foregår i Ivelandshallen. Salg av tradisjonell kinomat.

Kulturgruppa:
Kommunestyret vedtok 15.12.2010 å videreføre kulturgruppa med mandat å planlegge og gjennomføre kulturarrangement etter egen vurdering men i hovedsak slik det kommer frem i rapporten "Nøkkerosen". Kulturgruppa hadde ansvaret for arrangement ifm Stemmerettsjubileet i 2013 og har i 2014 ansvar for tiltak ifm Grunnlovsjubileet.

Kulturvern/museum:
Vi henviser til siden "Kulturvern".

 

Kontaktinformasjon

Kulturleder Finn Terje Uberg
901 17842

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg