Tilskuddsordninger

Innenfor kulturomådet har vi følgende tilskuddsordninger:

Kulturmidler:
Tildeling av driftstilskudd til lag og foreninger en gang per år. Søknadsfristen er vanligvis i mnd.skiftet april/mai. Nærmere informasjon kommer i bygdebrevet og på nettsidene.

Underskuddsgaranti / annonsestøtte ved kulturarrangement:
Iveland kommune ønsker å være en støttespiller for frivillige lag og foreninger. Dersom en forening planlegger et kulturarrangement kan det søkes om underskuddsgaranti eller annonsestøtte fra kommunen. Det er mulig å søke hele året. Vi har ikke laget noen egne søknadsskjema, men husk å få med et budsjett og finansieringsplan.

Iveland kommunes kulturstipend for ungdom mellom 15 og 25 år:
Levekårsutvalget har innført en ordning der ungdom mellom 15 og 25 år kan søke kulturstipend. Søknadsfristen er vanligvis på vårparten. Nærmere informasjon vil du alltid kunne finne i bygdebrevet og på nettsidene.

Søknadsskjema for kulturmidler og kulturstipend finnes under "Tilknyttede elementer" og "Skjema A-Å". Vi har ingen søknadsskjema for underskuddsgaranti ved arrangement.

Kulturpris:

Iveland kommune deler ut kulturpris hvert annet år. Prisen skal gå til enkeltpersoner eller foreninger som på en særskilt måte har gjort en innsats for kulturlivet. Kulturprisen er på kr. 7.000,- samt en gave til en verdi av kr. 1.000,-. Innspill til kandidater er ønskelig. Tjenesteutvalget bestemmer hvem som blir tildelt kulturprisen.

1996: Torkell Fjermedal 1998: Salve Øina 2000: Gjermund Frøysaa
2002: Ivar Mjåland 2004: Karen Bakken 2006: Olaf Engestøl sr
2008: Anders Tveit 2010: Karstein Lie 2012: Margaret A Beresford
2014: Jorunn Budalshei 2016: Iveland skolekorps 2018: ?

 

Ungdommens kulturmønstring:

Vennesla og Iveland samarbeider om et felles arrangement i Kulturhuset i Vennesla i februar hvert år. Påmelding skjer via ukm.no sine nettsider fra medio desember, ca 1,5 mnd før selve mønstringen. UKM er for all ungdom mellom 10-20 år.

Ivelandsdagene

I perioden 2014-2016 ble det avholdt "Ivelandsdager" med et variert program. Det ble ikke avholdt tradisjonelle Ivelandsdager i 2017. Fra 2018 vil man prøve å kjøre et konsentrert opplegg en langhelg, men det hele avhenger delvis av ressurser, økonomi og prioriteringer.

Det er ønskelig å komme i kontakt med bidragsytere. Ta gjerne kontakt!
 

Ivelandshallen:

Idrettshallen ligger sentralt på Birketveit. Lag og foreninger fra Iveland kan benytte den gratis dersom de stiller opp på vaktmesterkurs hvert annet år. Andre må betale leie ut i fra gjeldende satser. All forespørsel om leie rettes til kulturleder. Det finnes noe mer informasjon under tjenestebeskrivelsen "Ivelandshallen".

Timeplan for bruk av Ivelandshallen pr november 2017 (pdf)

Kino:

En gang i måneden får vi besøk av bygdekinoen. De viser en barnefilm kl. 18.00 og en ungdoms-voksenfilm kl. 20.00. Filmkveldene foregår på Åkle kulturarena (biblioteket). Salg av fast og flytende kinomat på Joker Iveland.

Tilknyttede elementer / linker:

Tilskuddsordninger:

Ungdommens kulturmønstring:

Kulturprisen:

Kino:

Ivelandshallen:

Kontaktinformasjon: