Profesjonell bistand fra fagfolk

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten:
Fysioterapitilbudet i Iveland kommune gis av kommunal fysioterapeut (kommunefysioterapitjenesten) og av to privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. De privatpraktiserende holder til på Iveland omsorgssenter mens kommunal fysioterapeut holder til i 3. etg på kommunehuset.
Dersom du er henvist til individuell fysikalsk behandling og kan nyttiggjøre deg ordinær instituttbehandling, tar du kontakt med de privatpraktiserende fysioterapeutene. De tilbyr fysioterapibehandling, samt trening i sal med mye utstyr.
Kommunefysioterapitjenesten skal arbeide forebyggende, helsefremmende, i tillegg til å behandle og jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten følger opp både på helsestasjon, i skole, barnehage, på Iveland bygdeheim, og ved behov i eget hjem.

Følgende oversikt viser fordelingen av arbeidsoppgaver:

Fysioterapeut-oversikt-2017

Oppfølging av fysioterapeut:
Har du fått henvisning fra lege til individuell fysikalsk behandling bør du snarest selv ta kontakt med de private fysioterapeutene for å avtale behandlingstidspunkt. Kapasiteten avgjør hvor lang ventetiden er, men vi bestreber oss på å gi tilbakemelding om timeavtale så fort som mulig og senest innen to uker fra mottatt henvisning.

Kommunefysioterapitjenesten tar i mot søknader både muntlig og skriftlig fra brukere selv og samarbeidspartnere. Det er ønskelig med skriftlig søknad, men ingen betingelse (se søknadsskjema i menyen på høyre side). Dersom barnehage eller skole ønsker at fysioterapeut skal vurdere ett av deres barn, må samtykke fra foreldre innhentes (se samtykkeskjema i menyen på høyre side). Søknadskjema/samtykkeskjema leveres i servicetorget på kommunehuset eller sendes med post til:
Fysioterapitjenesten Iveland kommune,
Frikstadveien 20,
4724 Iveland.
 
Hjelpemidler:
Den kommunale fysioterapeuten kan bistå i vurdering, utprøving, tilpasning og bestilling av hjelpemidler.

Priser:
I januar ble det nye regler, som gir gratis behandling til barn under 16 år. Det er ingen diagnoser som gir gratis behandling lengre, men du får frikort etter betalte 1990,- kroner.

Kontaktinformasjon

Kommunal fysioterapeut
Tonje Myrland, 454-82747

Privatpraktiserende fysioterapeut 
med driftstilskudd:
Anne Grethe Osbak Vernegaard
924-63473. Tilstede tirsdag - fredag

 

Tjenestebeskrivelser

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg