Profesjonell bistand fra fagfolk

Lokalisert på kommunehuset:

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten:
Fysioterapitilbudet i Iveland kommune gis av kommunal fysioterapeut (kommunefysioterapitjenesten) og av to privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. De privatpraktiserende holder til på Iveland omsorgssenter mens kommunal fysioterapeut holder til i 3. etg på kommunehuset.
Dersom du er henvist til individuell fysikalsk behandling og kan nyttiggjøre deg ordinær instituttbehandling, tar du kontakt med de privatpraktiserende fysioterapeutene. De tilbyr fysioterapibehandling, samt trening i sal med mye utstyr.
Kommunefysioterapitjenesten skal arbeide forebyggende, helsefremmende, i tillegg til å behandle og jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten følger opp både på helsestasjon, i skole, barnehage, på Iveland bygdeheim, og ved behov i eget hjem.

Oppfølging av fysioterapeut:
Har du fått henvisning fra lege til individuell fysikalsk behandling bør du snarest selv ta kontakt med de private fysioterapeutene for å avtale behandlingstidspunkt. Kapasiteten avgjør hvor lang ventetiden er, men vi bestreber oss på å gi tilbakemelding om timeavtale så fort som mulig og senest innen to uker fra mottatt henvisning.

Kommunefysioterapitjenesten tar i mot søknader både muntlig og skriftlig fra brukere selv og samarbeidspartnere. Det er ønskelig med skriftlig søknad, men ingen betingelse (se søknadsskjema i menyen på høyre side). Dersom barnehage eller skole ønsker at fysioterapeut skal vurdere ett av deres barn, må samtykke fra foreldre innhentes (se samtykkeskjema i menyen på høyre side). Søknadskjema/samtykkeskjema leveres i servicetorget på kommunehuset eller sendes med post til:
Fysioterapitjenesten Iveland kommune,
Frikstadveien 20,
4724 Iveland.
 
Hjelpemidler:
Den kommunale fysioterapeuten kan bistå i vurdering, utprøving, tilpasning og bestilling av hjelpemidler.

Priser:
Egenandel tas ikke for fysioterapioppfølging i kommunale institusjoner som barnehager, skoler, sykehjem inkl. korttidsopphold/ rehabiliteringsopphold, samt gravide med bekkenløsning og gangvansker  og barn under 12 år. For annen individuell fysikalsk behandling må man betale egenandel etter fastsatte takster. Noen bestemte diagnoser gir rett til gratis behandling. En må da ha skriftlig henvisning fra lege.
 

Kontaktinformasjon

Kommunal fysioterapeut
Tonje Myrland, 454-82747

Privatpraktiserende fysioterapeut 
med driftstilskudd:
Anne Grethe Osbak Vernegaard
924-63473. Tilstede tirsdag - fredag

 

Tjenestebeskrivelser

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg