Du er her: Hjem > Politikk > Formannsskap
Formannskapet 2015-2019_mellom

Formannskapet

Valg og sammensetning:
Formannskapet har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Ansvarsområde:
Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens §8 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegasjonsreglement.

I tillegg er utvalget tillagt følgende saksområder:

  • Valgstyre
  • Kommuneplanutvalg
  • Næringssaker
  • Administrasjonsutvalg (i disse sakene utvides formannskapet med to representanter fra de ansattes organisasjoner)
  • Andre saker som ikke faller naturlig inn under andre utvalgs saksområde


 I perioden 2015-2019 består formannskapet av følgende personer:
 

Navn: Parti: Varamedlem:
Gro-Anita Mykjåland (ordfører) Sp 1. Berit Hauan Ståhl (Sp)
Øyvind Skaiaa Sp 2. Øyvind Honnemyr (Sp)
    3. John Øina (Sp)
Sig Tove Aasen (varaordfører) Ap 1. Kari Bergskås (Ap)
    2. Øystein Kydland (Ap)
Brynjulf Aagesen Krf 1. Øyvind Røinås (Frp) 
Tor Håkon Thomassen Krf 2. Audhild Bærheim (Krf)
May Britt Topland H 3. Svein Hillestad (Krf)
Odd Håvard Dahle V  

Merknad:
Partiene Krf / H / V og Frp har felles varamannsliste i denne perioden.


 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg