Folkehelse

Et viktig satsingsområde:

Trivsel i hverdagen

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og å sørge for at blant annet kommunene iverksetter tiltak og gjennomfører folkehelsearbeidet på en systematisk og forsvarlig måte.
Folkehelse defineres som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Videre handler folkehelsearbeid om å «påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».
Kommunen er gjennom folkehelseloven pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning, samt iverksette tiltak for å møte eventuelle utfordringer.

Kommunestyret vedtok i møte 4. februar 2016 ny handlingsplan for folkehelse gjeldende for perioden 2015-2018. Planen inneholder over 20 tiltak.


Frisklivssentralen:
En del av folkehelsearbeidet ivaretas gjennom frisklivssentralen. Frisklivssentralen har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Frisklivssentralens hovedoppgave er dermed å stimulere og tilrettelegge for livsstilsendring innenfor fysisk aktivitet, kostholdsvaner og røykeslutt. Personer kan bli henvist av helsepersonell, NAV eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ. Man trenger ikke å være syk eller ha en diagnose for å få et tilbud fra frisklivssentralen.

Ønsker du:

 • å endre dine levevaner?
 • å forebygge livsstilssykdom?
 • å få mer overskudd i hverdagen?
 • å få et sunnere kosthold?
 • å bli mer fysisk aktiv?
 • å gå ned i vekt?
 • å slutte å røyke?

Ta kontakt med oss i dag!
 
Frisklivssentralen i Iveland har følgende tilbud:

 • Oppstartssamtale
 • Individuell oppfølging i forbindelse med fysisk aktivitet og kosthold
 • Bra Mat kurs 
 • Fysisk aktivitetstilbud for jenter 7-10 klasse
 • Selvgående gågruppe (i skrivende stund mandag og torsdag kl. 10.00 - 11.00) og rusle-gruppe (i skrivende stund tirsdag kl 13.00)
 • I samarbeid med Knutepunktet Sørlandet: KOLS-kurs, diabetes-2-kurs, kurs i depresjonsmestring og kurs i belastningsmestring

Les mer om "Bra Mat Kurs" og "Individuell oppfølging i forbindelse med fysisk aktivitet og kosthold" i egne dokument.

For mer informasjon, kontakt fysioterapeut Tonje Myrland på tlf : 45 48 27 47.

 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut Tonje Myrland
454-82747

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg