Samarbeid over kommunegrensene

Flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger. Alle nyankomne flyktninger som har behov for det skal få tilbud om et introduksjonsprogram.
Programmet skal minst inneholde:

  • Norskopplæring
  • Samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

Det utbetales en introduksjonsstønad som er lik 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Stønaden er skattepliktig.
Vilkår/betingelser: Du må være nyankommet flyktning som er kommet fra mottak og godkjent for bosetting i Iveland kommune. Også flyktninger som kommer fra utlandet gjennom Høykommissæren for flyktninger, og som UDI har bestemt skal bosettes i Iveland, fyller vilkårene for introduksjonsprogram.
Alle flyktningene som fyller vilkårene skal få tilbud om introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting.

Undervisningen (introduksjonsprogrammet) gjennomføres i lokalene til Vennesla voksenopplæring.


 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg