Grunder

Vi bidrar med kompetanse og gode råd!

Etablere bedrift

Kommunens rolle innenfor næringsutvikling er å utvikle attraktive næringsarealer og bidra som støttespiller for innbyggere som ønsker å etablere eller videreutvikle sin virksomhet.

Kommunen skal ikke drive næringsutvikling, men kan bidra innenfor følgende områder:

  • Rådgivning i forbindelse med etablering av foretak
  • Rådgivning ved videreutvikling av eksisterende virksomhet
  • Tanke- og ideutveksling
  • Vurdering av ide, produkt eller tjeneste
  • Vurdering av markedet for produkt/tjeneste
  • Formidling av kontakt mot Innovasjon Norge
  • Informasjon om relevante etablererkurs
  • Kontakt mot NAV med tanke på eventuell støtte under etablering

Etablerersenter Vest-Agder (EVA) er kommunenes redskap for de som ønsker å etablere egen virksomhet og de har lang erfaring med å bistå gründere. Det er et tilbud rettet mot alle som planlegger eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. EVA holder jevnlig ulike kurs som kan være nyttig for gründere, og har også individuell rådgivning. Det meste av tjenestene som tilbys er uten kostnad for gründer. Om du er gründer eller har planer om å bli det, så ta kontakt med EVA.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg