Hva kan kommunen bidra med?

Kommunen skal ikke drive næringsutvikling, men kan bidra innenfor følgende områder:

  • Rådgivning i forbindelse med etablering av foretak
  • Rådgivning ved videreutvikling av eksisterende virksomhet
  • Tanke- og ideutveksling
  • Vurdering av ide, produkt eller tjeneste
  • Vurdering av markedet for produkt/tjeneste
  • Formidling av kontakt mot Innovasjon Norge
  • Informasjon om relevante etablererkurs
  • Kontakt mot NAV med tanke på eventuell støtte under etablering

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon