Eiendomsskatt_808x335-endelig

Innføres i 2017:

Eiendomsskatt

Iveland kommune utvider eiendomsskatten til å gjelde alle eiendommer fra 2017.

Fra tidligere har kommunen hatt eiendomsskatt på næring, verk og bruk. Kommunen innfører fra 2017 også skatt på ubebygde eiendommer, bolig-, fritids- og landbrukseiendommer.
Satsene er 7 promille på verk, bruk og næring, og 2 promille på øvrige eiendommer.

Det er takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS som har gjennomført befaring av eiendommer.

Alle eiendommer i Iveland kommune (bolig, fritid, boligdelen på landbrukseiendommer, næring, ubebygde tomter og verker og bruk) er nå taksert, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Aktuelle dokument og henvisninger til nettsider finner du i tilknytning til denne siden.

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg