Detaljregulering Birketveit 2017

Høringsfrist 15. august:

Detaljregulering Birketveit


Tjenesteutvalget vedtok den 25. mai å legge revidert forslag til detaljregulering av Birketveit sentrum ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for sentrumsnær boligbygging og videreutvikling av sentrumsfunksjoner. Planområdet er redusert i forhold til første forslag.
Alle dokumenter til saken vil du finne i tilknytning til denne artikkelen.

Evt merknader og innspill sendes inn via eget skjema. Høringsfristen er tirsdag 15. august.

 

Kontaktinformasjon

Ingeniør Knut Gunnar Solberg
481-07980

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg