Felles brann- og feiervesen i Setesdal

Interkommunalt samarbeid i Setesdal

Brann og feiervesen

Ved brann, ulykke eller akutt forurensing, ring brannvesenet på tlf. nr. 110.

Brannvesenet i Iveland er en del av Setesdal Brannvesen IKS. Brannvesenet er organisert som et deltidskorps på omlag 15 personer. Brannvesenet rykker ut til branner, ulykker og ved akutt forurensing. Brannvesenet utfører også brannforebyggende arbeid. Dette går for det meste ut på å inspisere brannsikringen i større bygninger, saksbehandling, samt drive informasjonsvirksomhet.

Feiervesenet utfører feiing og tilsyn av fyringsanlegg i boliger. Feiing blir ikke utført hvert år, men etter behov - dog aldri sjeldnere enn hvert 4. år. Hytter er ikke omfatta av feierordningen.

Du kan få hjelp til:

  • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg/ombygging/tilbygg
  • Søke om tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
  • Søke om tillatelse til salg av fyrverkeri
  • Søke om tillatelse til oppføring av pipe/installering av ildsted
  • Råd og rettledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og rettledning til instrukser, rutiner og brannøvinger
  • Godkjenning av større arrangement

Kontaktinformasjon

Brannsjef Jerry Remme
913 78810

Leder forebyggende avdeling
Egil Kvitne 909 90987

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg