Godt med hjelp og en nær venn

Botjenesten

Botjenesten følger opp og gir ulike tjenester til utviklingshemmede.
Støttekontakt, avlastning, dag- og aktivitetstilbud er tjenestens viktigste oppgaver.

Støttekontakt
Støttekontakt er et tilbud til ulike brukergrupper. Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene innebærer sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Tjenesten ytes etter lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Mer informasjon og søknadsskjema finner du i høyre kolonne.

Avlastning
Tjenesten kan gis i private hjem eller i avlastningsbolig på Birketveit. Avlastning skal være avtalt og planlagt. I planlegging skal både den som får og den som gir avlastning være med. Tjenesten er gratis. Søknadsskjema finner du i høyre kolonne.

Søknadsskjema:
Du finner søknadsskjema i høyre kolonne og under den enkelte tjenestebeskrivelse. Det er mulig å fylle ut på nett og lagre på egen pc, men søknadsskjemaet må likevel leveres til servicetorget på kommunehuset eller sendes per post til Iveland kommune, v/pleie- og omsorg, Frikstadveien 20, 4724 Iveland - grunnet personopplysninger. 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg