Maling er gøy

Interkommunalt samarbeid:

Barnevernstjenesten

Bufdir.logo_600x136.jpg
 
(Klikk på bildet for nasjonal informasjon om barnevern)


Barnevernstjenesten for Vennesla og Iveland kommuner ble etablert 1. oktober 2009. Samarbeidet inkluderer også Evje og Hornnes kommune.

Iveland kommune har felles barnevern med Vennesla kommune og Evje og Hornnes kommune  Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å følge nøye med i de forhold barn og unge i kommunen vår lever under. Målgruppen er alle barn fra 0-18 år, etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Dersom du ønsker å snakke med noen angående spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden. Etter kontorets åpningstid kan du kontakte Barnevernvakta tlf. 38 07 54 00. Dersom du er bekymret for et barn eller barnets omsorgssituasjon kan du gi oss melding om dette. Du kan være anonym, og henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig.

Er du bekymret for et barn?
10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.

1. Når bør jeg melde fra til barnevernet?
Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.

2. Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?
Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig.

3. Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?
Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

4. Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?
Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

5. Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?
Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6.  Må jeg alltid oppgi navnet mitt?
Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

7. Får jeg beskjed dersom saken henlegges?
Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

8. Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe én gang til?
Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

9. Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?
Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

10. Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?
Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:
www.barnevernet.no
www.bufetat.no/barnevern
 
Denne sjekklisten er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

I høyre kolonne finner du disse spørsmålene og svar som et pdf-dokument.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg