Vatnestrøm oppvekstsenter - barnehagedelen

100 barnehageplasser:

Nye moderne bygg

Iveland kommune har to kommunale barnehager med plass til ca 100 barn. Nye Skaiå barnehage ble tatt i bruk i 2010 og tilbyr sju avdelinger, alle i lyse og trivelige lokaler. Avdelingene er inndelt etter barnas alder og antall dager de er tilstede per uke. Vatnestrøm barnehage flyttet inn i nye lokaler høsten 2013. 
Begge barnehagene har skogen som nærmeste nabo, en mulighet som benyttes så mye som mulig! Barnehagene tilbyr god kvalitet på sine tjenester. Dette kommer blant annet frem gjennom Kommunebarometert 2013, der vi rangeres som den 4. beste kommunen i landet innenfor tjenesteområdet.
Fra 1. august 2017 ble barnehagene slått sammen til en barnehage med to avdelinger men felles ledelse. 

I tilknytning til denne artikkelen vil du finne link til en nettside om null mobbing. 

Redusert foreldrebetaling:
Ordningen om reduksjon i foreldrebetalingen innebærer at husholdninger med en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 473.000,- per år kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage. Benytt søknadsskjema i høyre kolonne.

Gratis kjernetid:
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen ble i august 2015 satt til kr. 405.000,-. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet/barna. Benytt søknadsskjema i høyre kolonne. 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg